ZASVÄTENÝ ŽIVOT

Autor Názov diela
Václavová, Kossey, Murdza Kresťanské hnutia, združenia a inštitúcie laikov na Slovensku
Carroll Patrick SJ Milovat, dělit se, sloužit
Korec Ján Chryzostom  O poslaní kňaza
Korec Ján Chryzostom  O rehoľnom živote
Šuppa Jozef Pán ma povolal
PMD Rehole na Slovensku
Pronzato A. Tisíc a jedna sestra
Marcial Maciel Urobím Vás rybármi kňazov
Šuppa Jozef Vám, milovaní a povolaní
  Výber zo stanov
Čapla J. Za Kristom - novici
Grieger Pavol Základná a sústavná príprava pre rehoľný život
  Zasvätení vo svete
Makarius Gustav  Zasvěcený život ve světle reformy II. Vatikánskeho koncilu
  Znovu začít od Krista...
Letiková,  Strilicz Žiariaci život