ZÁKLADY VIERY KATECHIZMU

Autor Názov diela
Janáč Pavol Abeceda viery
Nemeckí biskupi Ako žiť život
Ján Pavol II. Boh Otec
Ferko Pavol Boh Otec - otec milosrdenstva
Pink Arthur Božia dokonalosť
Rádio Monte Carlo Cesta, pravda a život
Hlinka Anton Cesty k nekonečnu
Forgan V. I.  CKP I. - Veriť či neveriť
Forgan V. I.  CKP II. - Kto je Kristus?
Forgan V. I.  CKP III. - Je Boh stvoriteľ?
Forgan V. I.  CKP IV. - Ako sa Syn Boží stal človekom?
Forgan V. I.  CKP V. - Pohľady na život Krista 1. (Od narodenia po umučeni
Forgan V. I. CKP VI. - Pohľady na život Krista 2.(Umučenie Ježiša Krista)
Forgan V. I.  CKP VII. - Pohľady na život Krista 3. (Od zmŕtvychvstania po Turíce)
Forgan V. I.  CKP VIII. - Sviatosti (Krst a birmovanie)
Forgan V. I.  CKP IX. - Čo je sv. omša?
Forgan V. I.  CKP X. - O sviatosti pokánia
Forgan V. I.  CKP XI. - O duchovnom vedení
Gróf Ivan CKP XII. - O manželstve
Forgan V. I.  CKP XIII. - O vykupiteľských povolaniach (Kňazi-rehoľníci-laici-chorí)
Forgan V. I.  CKP XIV. - Kresťan v Cirkvi (O živote v spoločenstvách)
Forgan V. I.  CKP XV. - O čnostiach 
Morin Dominique  Co se děje po smrti?
Kolektív Dejiny spásy
Michalov Jozef  Desať Božích prikázaní
Simajchl L. Desatoro
Ján Pavol II. Duch Svätý
Janáč Pavol  Eucharistia, dar Božieho milosrdenstva
Ján Pavol II. Ježiš Nazaretský 
Busch W.  Ježiš, náš osud
Hlinka Anton K širším obzorom
  Katechizmus katolíckej Cirkvi
Takáčová L.a kol. Kresťanská terminológia
  Kresťanský realizmus
Quoist Michel  Kristus večne živý
  Malý katechizmus
Kašparů Max Malý kompas víry
Májsky A. Na hraniciach poznania
Koma Štefan  Na prahu dospelosti
Schlumpf Mária  Náboženstvo pre matku a dieťa
Vigano Angelo  Najsvätejšia Trojica
  Náš život s Kristom "7"
  Naše víra - sborník úvah o katolické víře
Korec Ján Chryzostom  O Eucharistii
Botek O Sv.písme
  Po stopách našej spásy
Janáč, Oparty, Škantár Po stopách našej spásy I.
Luscoň Jozef  Pohľad dopredu
Gerčak F. Poznaj a ver - Vierouka
Vnuk František Príručný slovník kresťanstva
  Radostná cesta s Pánom Ježišom
Šesták Antonín  Rozumný človek a náboženství
Michalov Jozef  Sedem sviatostí
Kašparů Max Sedem zastavení pri kľúč.dierke
Hlušíková Marta  Slovník latinských citátov
  Stručný katechizmus
Michalov J.  Šesť hlavných právd
Vácha Marek O. Šiesta cesta
Lelotte Fernard Tajomstvo krásy života - 3.časť
Lelotte Fernard Tajomstvo krásy života - 4.časť
Lelotte Fernard Tajomstvo krásy života - I.
Lelotte Fernard Tajomstvo krásy života - II.
Lelotte Fernard Tajomstvo krásy života - IV.
Havrilla Mikuláš, Dr. Tvoje dni sú spočítané
Šilhár, Ondrejka Veľké stretnutie (Príprava k prvému svätámu prijímaniu a k birmovke)
Beck Eleonore Verím- Malý katolícky katechizmus
Wurmbrand R. Veriť, ale prečo 
Pokorny L. Věřím a vyznávám
Opletal František Věřím v Boha I.
Opletal František Věřím v Boha II.
Hlinka Anton Viem, komu som uveril
Krenzer F. Zajtra sa bude opäť veriť
Stott J.R. Základy kresťanstva
Novák Stanislav  Zásady života
Špidlík Tomáš Znáš Ducha Svatého?
Honek A. Žiji ve víře v Syna Božího