SPIRITUALITA KATOLÍCKA

Autor Názov diela
Vrablec Jozef  Aj ty hľadáš šťastie?
Martini Carlo Maria  Ako sa naučiť modliť
Buccellato Giuseppe  Blahoslavení čistí
Geißlreiter Martin  Božia vôľa- vaše posvätenie
Gazzera, Lecnelli Cesta dokonalosti - II. Pokoncilová asketika a mystika
Sv. Terezie od Ježíše Cesta k dokonalosti
Vodička Timotheus Cesta sv.Terézie od Ježiša
Philippe Jacques   Čas pre Boha
Fontana Umberto Člověk a zasvěcení
Chautard Dom Čo je dušou každého apoštolátu
Ghiglione Gianni Dar pre všetkých
sv. Faustína Kowalská Denníček
Powell John Dotkol sa ma
Chautard J.B. Duše veškerého apoštolátu
  Duševné rozhovory on a ja
Saleský František FILOTEA
Philippe Jacques   Hľadaj pokoj a zotrvaj v ňom (úvaha o pokoji srdca)
Porubčan Jozef  Hľadať znamená modliť sa
Stertenbrink Rudolf Iba láska
Abeln,Kner Jak se máme modlit?
Hlinka Anton Každý sa môže zmeniť
Thomas Merton Kontemplatívna modlitba
Rodriguez A. Kresťanská dokonalosť
Balling Adalbert Ludwig Léčivá síla modlitby
Tarnawski Józef  Listy o povolaní
Kowalska Mária Faustína Milosrdenstvo Božie
Kubeš K.M. Miniaturní asketika
Stoutzenberger, Bohrer Modlíme sa s Františkom
Stinissen Wilfrid Modlitba Ježíšova
Joncheray, Moens Modlitba? Ako a prečo sa modliť
  Mojím povolaním je láska (Zborník z medzin. Sympózia)
Kempenský Tomáš  Nasledovanie Krista
Roberti P.J.  Nenápadné čnosti
Ducruet Bernard OSB Neznáma poslušnosť
Pohlmann Constantin Nový človek František
Kateřina Lachmanová O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou
Kempenský Tomáš  O nasledovaní Krista
Vella Elias O satanovi
Chata Jozef Ohnisko lásky
Chata Jozef Ohnisko lásky - 1.časť
Stinissen Wilfrid Otče, odevzdávám se ti
Cantalamessa Raniero  Panenství
Cantalamessa Raniero  Panenstvo
Irala Narciso Pokoj srdca
P.Ber. Ducret OSB Pokora
Thomas Gary Posvátné stezky
Košč Stano  Povolaní ohlasovať evanjelium
Augustyn Józef  Praxe duchovního vedení
Grün Anselm Půst
Buob Hans Růst v modlitbě, cesta obrácení
Grün Anselm Sny na duchovnej ceste
Cuskelly E.J Současná spiritualita
Sheldrake Philip Spriateliť sa so svojimi túžbami
Ladame Jean Srdce Ježišovo v súčasnom svete
Duka Dominik Škola vnútornej modlitby
Witko Andrzej Úcta k Božiemu milosrdenstvu
Gazzera, Leonelli V jeho šľapajach
  V škole dôvery svätej sestry Faustíny
Grün, Ruppert Vidět v druhém Krista
Jacques Philippe  Vnútorná sloboda
Auffray Augustín  Za bezpečným vodcom
sestra Elvíra Záblesky svetla
Molinié D. Znovuzrodenie
Suenens Kard. Žít křesťansky