ROMÁNY CIRKEVNÉ

Autor Názov diela
Branduardi Carolina a až potom hovorme o láske
Slowacki Juliusz  Anheli
Reimer J. Bez zbrane, ale predsa pod Božou ochranou
Green Julien  Brat František
Lauček Anton  Cez utrpenie
  Daj mi svoje srdce
Gálvez Manuel Defilé  hriechu
Bernanos G. Deník venkov.faráře
Don Richardson Dieťa pokoja
Fatranský E., Zvonický G. Dve novely
Hockenová Sheila  Ema a ja
Wiseman Mikuláš Fabiola
Branecký Jozef  Fráter Johannes
Broucker J. Helder Camara
Murphy E.F. Hriešnica z Magdaly
Malewska Hanna Kamene budú volať
Bohumil Josef  Kapka krve
Huysmans J.K. Katedrála
Pfammueller Keď prišiel Spasiteľ na svet
Lakottová C. M. Klauzura - vstup zakázaný
Tatranský A.M. Knieža,filozof a kat
Papini Giovani Legendy umučenia
Dobraczynski J. Listy Nikodémovi
Habovštiak Anton  Mať moja, mať moja
Rabben Vigdis  Môj synček má AIDS
Pavlo Ľ. Na vlnách času
Komorová, Varga Najmladší veľkňaz
Cullen P. Malachy Nepokojná srdce
Spillmann J. Obeť spovedného tajomstva
Gasparin A. Od drogy ku Kristovi
Koláček Josef  Otce jsem nepoznala
Eliášková V. Pani M
Fort von le Gertrud Pápež z geta
Werfel Franz  Pieseň o Bernadette
Fort G. Pilátova žena
Marshall B. Plná slávy
Marshall B. Plná slávy
Fortová G. Posledná na popravisku
Ziescheová Maria C.  Prázdne ruce
Gudmundsson Kristmann Ráno života
Catherová Willa Smrt si jde pro arcibiskupa
Moretti M. Sobotňajšie slnko
Hlaváč L. Svetlo v tmách
Waltari M. Tajomstvo Božieho kráľovstva
Ciszek Walter J. SJ Ukázal mi cestu
  Velká mše
Habovštiak A. Volanie domova
Rinserová Luise Voláte ma Mária Magdaléna
Đuro Zrakić Všetci ma majú radi, iba môj otec nie
Stefano Jacomuzzi Všetko sa začalo v Galilei
Royová Kristína  Výber zo spisov
Okáľ  Ján Výpredaj ľudskosti
Jacques Martin  Za bronzovou bránou
Lhand P. Za hlasom Pánovým
Sienkiewicz H. Za chlebom
Zeyer J. Zahrada mariánska
Lubac H. Zápas s Bohom 
Jörgensen J. Zážitky pútnika
Moretti Marino  Znamenie kríža