PRÍPRAVA K SPOVEDI A SVIATOSTI

Autor

Názov diela

Krajňák Chcem sa, Bože, dobre vyspovedať
Sokol Ján Poučenie o sviatosti birmovania
  Poučenie o sviatosti pokánia
  Poučenie o sviatostiach chorých
Jurko Jozef  Spytovanie svedomia pre manželov
Augustyn Jozef  Štvrťhodina úprimnosti