PIESNE, BÁSNE

Autor Názov diela
Rúfus Milan Básne
Záborský Ladislav Básne z väzenia
  Básnik sám doma - zo spomienok básnikov
Jurčo Milan  Cesta na vrch Morija
Betko Ondrej  Cesta po kameňoch
Vágovič Jozef Čas žatvy
Gombala Eduard Čierny drozd
Farkaš-Žiška Peter  Čo som napísal, napísal som
Jarkovská Mária Čriepky moje
Veigl Svetloslav  Doma pod oknami
  Effatha
Jurčo M. Jazyk spieva o tvojom Slove
Veigl Svetloslav Klopem a volám
Sandtner Štefan Kňaz na veky
Rúfus Milan Kniha Žalmov
Sandtner Štefan Kytica Dominika Savia
Vrba, Sandtner  Malí adorátori
Dilong Rudolf Milovať do konca
Klas Teofil Najbližšie k taju
Zvonický Gorazd Napárať čím viac lyka
Thompson Nebeský chrt
Veigl Svetloslav Nebo na zemi
Zvonický Gorazd  Obolus
Lipka František Orfeus na bicykli
Ondrejková Anna Plánka
Dilong Rudolf  Pokora vína
Quasimodo Salvatore Ponorený hoboj
Kraus Milan Priateľstvo s chvíľou
Veigl Svetloslav Rodinné rondely
Veigl Svetloslav Rodinné rondely
Andruška Peter Ruka a kvet
Dilong Rudolf  S fakľou v ruke
Dobiáš Rudolf Slávnosti jari
Benický Peter Slovenské verše
Jiménez J Ramón  Srdce v nepohode
Šikula Vincent Tam, kde sa cesta skrúca
Jurčo M.  Ty si Peter SKALA
Jozef zo Senca Verše pre Izabelu
Tatár Jozef Vítanie hosťa
Sandtner Štefan Všetky žiarivé hviezdy
Mihálik Vojtech Vzbúrený Jób
Válek Miroslav Z vody
Podracká Dana Zimní hostia
Volkman Alois Znovuzrození
Reisel Vladimír Žiarivá