NOVÝ ZÁKON

Autor Názov diela
Porubčan Jozef Apokalypsa
Scholem Asch  Apoštol (Sv. Pavol)
Špidlík Tomáš Apoštol národů sv. Pavel
Heriban Jozef  Apoštol Pavol
Benedikt XVI. APOŠTOLI a prví učeníci Ježiša Krista
Rops Daniel  Biblia a jej ľud
Kremer Jacob Druhý list korinťanům
Arrighini A. Dvanásti
Rienecker Fritz Evanjelium podľa Marka
Rienecker Fritz Evanjelium podľa Matúša
Trilling Wolfgang Evanjelium podľa Matúša II
Ivonides Yves Obor kresťanstva
Galbiati Henrik a kol. Posolstvo
  Radost pro všechny
Heriban Jozef Úvodné poznámky k spisom NZ
  Výklad epištoly k Římanům (1.-8.kapitola)
Kolektív Výklad Epištoly Rimanom