MODLITBY

Autor Názov diela
Pánčiová M. Bernadeta Sr. Bolo to za mňa - Pobožnosť krížovej cesty
Quoist Michel Cesty modlitieb
Poláček Klement Dozrievaš v láske
Jankola O. Silvester OFM Hodina so sviatostným Kristom
  Ježišu, dôverujem v Teba!
Guy Gilbert Krížová cesta
Pronzato Alessandro Krížová cesta hriešnika
  Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista
  Krížová cesta nenarodených
Schmid Max Modleme se!
Kolektív Modlitby, meditácie a spevy sveta
Fuzy Imrich  Môj priateľ
Multhaupt Herman  Nech je tvoj život plný šťastia
Zemko Pavol  Pápežov ruženec svetla
Matka Tereza Písané srdcom
Körper Karol Prameň z Boha
  Pútnické miesto kalvária - Nitra (krížová cesta)
Morovics Štefan  Ruženec - Rozjímajme o tajomstvách spásy
Porubčan Jozef S Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy
  Sme zachránení
Quoist Michael  Tvojimi očami
Maga Ján  Týždenník (Pre život sveta)
Kněževská Anežka Úcta a zmierne rozjímanie k Pánu Ježišovi
Chabiński Stanisław Ukáž nám svoje milosrdenstvo