MISIE

Autor Názov diela
  Budete mi svedkami III.
Kováč J. Jeden nový človek pre Guineu
Nemčík J. Južná Amerika, aká si?
Šutka Ján Medzi Šuarmi
Arrupe Pedro Misionár v Japonsku
Tomko Jozef kard.  Na misijných cestách II.
  Nedá sa zabudnúť II.
Kližan Jozef SVD S pomocou Božieho Slova v Indonézii
Figura Jozef  Spod Tatier pod Fudžijamu
  Svetlá Nádeje na Sibíri