LITURGIKA

Autor Názov diela
Cantalamessa Raniero  EUCHARISTIE - naše posvěcení
Janáč Pavol Hľa, tajomstvo viery
  Kompletórium
Studený Jaroslav Křesťanské symboly
Weisenhofer  Liturgia a umenie
Janáč Pavol Liturgia v našom živote
  Misál latinsko-slovenský
Guardini Romano O duchu liturgie
  Obradoslovie
Zaťko Matej  Obradoslovie
Homolka Zdenko Radostná zvesť v našom živote - sv.omša
Job Pavol  S Ježišom a jeho matkou Máriou vo večeradle
Schnitzler Sv. omša v rozjímaniach - 2.časť
Schnitzler Sv. omša v rozjímaniach - 3.časť
Cantalamessa Raniero  Tajemství proměnení Páně
Krapka Emil SJ Tajomstvá svätej omše
Malý Vincent Veľký týždeň a veľké trojdnie
  Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie
Filipek Andrej SJ Z oboch strán oltára