KRESŤANSKÁ PSYCHOLÓGIA A PASTORÁCIA

Autor Názov diela
Covey Stephen R. 7 návyků vůdčích osobností - pro úspešný a harmonický život
Buocik Carnegie Ako získavať priateľov a pôsobiť na ľudí
Canfield, Hansen Aladinov faktor
Polášek Milan Cesta k sebapoznaniu
Lepp Ignác Cesty priateľstva
Breemen  Duchovná cesta k starnutiu
Lloyd- Jones M.  Duchovná depresia
Grün Anselm Hľadanie vnútornej rovnováhy
Padovani Martin Hojenie zranených emócií
Ščepková Mária Homosexualita, cesta sebatranscendencie?
Marie Svatošová HOSPIC Umenie sprevádzať
Kašparů Max Hypnóza, pastorální kauza
Křivohlavý Jak zvládat depresi
Grofovi St. a Chr.  Krize duchovního vývoje
Muráňová Mária  Malá učebnica starnutia (aj pre mladých)
Riedelová E. M. Neplačte smrť nie je smutná
Zborník Nová evanjelizácia
Mikota Václav  O ovlivňování duševních chorob
Cascales J.G. O zväzku priateľstva
Sandler,Dare, Holder Pacient a analytik
Self David Pochopiť utrpenie
Powell John Prečo mám strach povedať ti kto som?
McGinnis Alan Loy  Priateľ/stvo
Vanier Jean Prijať svoju ľudskosť
Brantschen J. B.  Proč nás dobrý Buh nechává trpět?
Zborník Psychológia a pastorácia
Rašlová, Košč Psychológia a pastorácia
Rašlová, Košč Psychológia a pastorácia - 2
Rašlová, Košč Psychológia a pastorácia - 4
Marek A.M. Psychologie - Poznej sám sebe
Kubík F. Robotnícka mládež a Evanjelium
McGinnis A.L. Sebadôvera
Tournier P. Silní a slabí
Vanier Jean  Som s Tebou
Powell John Tajomství setrvání v lásce
Augustyn Józef Terapia a pastorácia
Rössler Max Teš sa zo života
Evely Louis  Utrpenie
Fabian Anton  Utrpenie má aj iný rozmer