FILOZOFIA

Autor Názov diela
Auffray Augustín  Boží štát - 2. zv.
Janáč Pavol Cesta k poznaniu - logika
Bogliolo Alojz Filozofia - antropológia
Bogliolo A. Filozofia - logika a estetika
Novak Michael Filozofia slobody
Hegel Filozovia, umenie a náboženstvo
Hirschberger J. Krátke dejiny filozofie
Rahner Karl Poslucháči slova - Základy filozofie 
Šoka Silvester  Psychológia- etika
Bocheński J.M.  Stručný slovník filozofických pověr
Šoka S. Stručný úvod do filozofie
Šoka S. Úvod do dejín filozofie - Kozmológia
Anzenbacher Úvod do filozofie
Krapka E. Zasvätenie do filozofie