EKUMENICKÝ DIALÓG

Autor Názov diela
Pružinský Štefan  Aby všetci jedno boli
  Augsburské vyznanie
Hinlicky P.R. Budúcnosť cirkvi (dialóg kat.-evanj.)
Císař Ivo  Jednota Křesťanů
Gič Jozef  Vieroučné rozdiely v duchu jednoty