DIELA SVÄTÝCH

Autor Názov diela
Sv. Terézia od Ježiša Básne
Sv. Terézia od Ježíše Cesta k dokonalosti 
Sv. Liguori Alfonz  Cesta lásky
Sv. Terezie od Ježíše Hrad v nitru
Sr. Faustína Kráľ milosrdenstva
Sv. Terezie od Ježíše Nad velepísní
Sv. Terézia od Ježíše Nad velepísní
Sv. Liguori Alfonz  Nevyhnutnosť moditby
Sv. Jan od Kříže Temná noc
Liguori Alfonz Sv.  Vo svetle večnosti
Sv. Liguori Alfonz  Zachránilo nás dieťa
Sv. Terezie od Ježíše Život