DEJINY

Autor Názov diela
Dubovský Ján Milan Akcia rehoľníčky
Zborník Anton Bernolák-bernolákovci-bernol. epocha
Izakovič Ivan Biskup a kráľ
Zamarovský Vojtech Bohové a hrdinové antických bájí
Tatran R. V.  Bratislavský Veľký piatok
Korec Ján Chryzostom  Cirkev v dejinách Slovenska
Mulík Peter Cirkev v tieni totality
Korec Ján Chryzostom  Cirkev v zápase stáročí
Bagin Anton Cirkevné dejiny - Novovek
Hertling Ludwig  Dejiny katolíckej cirkvi
Judák Viliam Dejiny mojej Cirkvi - 1.diel
Judák Viliam Dejiny mojej Cirkvi - 2.diel
Vouga François Dějiny raného křesťanství
Bagin A. Facultas Teologica ss.C a M (36-86)
Malý Radomír  Je dovoleno bránit inkvizi?
Ďurica M.S. Katol.cirkev na Slovensku (38 - 45)
Šimulčík Ján  Katolícka cirkev a nežná revolúcia 1989
Mulík Peter Katolícka cirkev a Slováci
Kanbay Feryal Lexikon osobností 20. století
Judák Viliam Na Petrovom stolci
Judák Viliam Na Petrovom stolci II.
Zamarovský Jozef Na počiatku bol Sumer
Szelepčényi J. O dejinách a o Cirkvi
Polakovič Štefan Obnova národa duchom Štúra
Korec Ján Chryzostom  Od barbarskej noci
Korec Ján Chryzostom  Od barbarskej noci - listy (68-69)
Náhalka Š. Pamätnica SÚSCaM
Kelly J.N.D. Pápeži dvoch tisícročí
Vnuk František Pokus o schizmu 1949-50
Sv. Bazil Veľký Povzbudenie mladým Listy I.
Aleš Pavel Prof. ThDr. Pravoslávna Cirkev u nás
Schmidt Zoltán  Prehľad dejín saleziánskeho diela na Slovensku
Judák, Čekovský Prehľadné cirkevné dejiny
Milan S. Ďurica Priblížiť sa k pravde
Vaško Václav  Profesor Kolakovič
Kadlec Jaroslav Přehled českých církevních dejín - 1. časť
Kadlec Jaroslav Přehled českých cirkevních dejín - 2. časť
Bič Miloš  Při řekách Babylónských
Sokol Ján Renovatio spiritualis
Oros, Šišmiš Rodové postupnosti a ich grafický vývoj
  Sborník ke svatořečení paní z Lemberka
Hlinka Anton Sila slabých a slabosť silných
Kraft H. Slovník starokresť.literatúry
  Spoločníčka na ceste
Dolinský J. Stredovek - Dejiny Cirkvi II.
Vavrovič Jozef  Svetlá minulosti
Šimulčík Ján  Svetlo z podzemia
Rábek František  Štafeta viery
Marrou H.I. Teológia dejín
Korec Ján Chryzostom  Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou
Krčméry Silvester  To nás zachránilo
Šebastián Labo SJ Tretia návšteva Svätého Otca Jána Pavla II. na Slovensku
Rudolf Dobiáš Triedni nepriatelia III
Novák Josef Třetí patristická čítanka
Halász Ivan Uhorsko a podoby slovenskej identity v dlhom 19. storočí
Krčméry, Jukl V šľapajach Kolakoviča
Čarnogurský Ján Väznili ich za vieru
Šmálik Štefan Veľký štyridsaťročný pôst cirkvi na Slovensku
Krčméry Silvester  Vo väzniciach a táboroch
Bosák Ľubomír Vrbovské letopisy
Košík Ľudovít Z duchovného dedičstva Skalice
Šimulčík Ján  Zápas o svedomie
Maťovčík Augustín Život a dielo Antona Bernoláka