CYRIL-METOD, VEĽKÁ MORAVA, SLAVISTIKA

Autor Názov diela
Vragaš Štefan Cyrilometodské dedičstvo v náboženskom národnom a kultúrnom živote slovákov
Bob Jozef Čas kniežat Veľkomoravských
  Hlaholika - Posvätné dedičstvo otcov
Cyril a Metod Proglas
  Slovanské štúdie
Zborník Sv. Cyril a Metod a ich žiaci na Veľkej Morave a v Bulharsku
Zachar L. Sv. Cyril a Metod na Devíne
Slovenskí jezuiti Svätí Cyril a Metod 
Hnilica Ján Svätí Cyril a Metod - Horliví hlásatelia Božieho slova a verní pastieri cirkvi
Lacko Michal Svätý Cyril a Metod
Kocián Václav Svetlo zo Solúna
Zborník Život a dielo Metoda