CIRKEVNÉ HNUTIA

Autor Názov diela
Lubichová Chiara  Dobrodružtvo jednoty
Lubichová Chiara Ideál jednoty
Lubichová Chiara Jednota a Ježiš Opustený
Lubichová Chiara Kým nebudeme všetci jedno
Weag Gerhard  Nové komunity v 3. tisícročí
  Skautské hnutie
  Spiritualita hnutia kresťanských rodín na Slovensku
Cordes P.J. Znamenia nádeje