CHARIZMATICKÁ OBNOVA

Autor Názov diela
Grün Anselm 50 Engel für das Jahr
Billy Graham  Anjeli - tajomní boží služobníci
Ivančić Tomislav Bdejte a modlite sa!
Kolektív Dal im moc uzdravovať
Faricy Robert  Dar kontemplácie a rozoznávania
Arnott John  Dôležitosť odpúšťania
Brodek Peter  Duch Svätý
Tardif Emiliano Charizma uzdravovania
Sullivan Fr. A. SJ Charizmy a Charizmatická obnova
Prado Flores Choďte a evanjelizujte pokrstených
Tardif Emiliano Ježiš je Mesiáš
Forrest Tom  Ježiš ma uzdravuje 
Tardif, Flores Ježiš žije
Vella Elias Ježiš, môj uzdravovateľ
Madre Philippe Modlitby za uzdravenia
Vrablec Jozef Obnova v Duchu Svätom
Kocián Václav Pán Ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka
Tomaselli Giuseppe Peklo existuje
Vrablec Jozef Radosť v Duchu Svätom
Wijngaards John  Sedem kruhov modlitby
Hechtl Johann Učiť sa milovať a žiť vieru 
Prof. F. Spirago Utrpení a radosti očistce
Philippe Jacques   V škole Ducha Svätého
Tomislav Ivančić Vnútorné oslobodenie a uzdravenie
Mariakumar, Pereira Z matkinho lona do otcovho náručia
Kenna, Libersat Zázraky sa dejú
Vella Elias Zlí duchovia a exorcizmus
Vella Elias Zlých duchov vyháňajte
Seminár s prof. Ivančičem Zůstaňte ve mně, a já ve vás