APOLOGETIKA

Autor Názov diela
Eirene P. Pavol  Adventista a katolík 
Keating Karl  Čomu skutočne veria katolíci?
Lewis C.S. Hovory
Messori V. Hypotézy o Ježišovi
Lewis C.S. K jádru křesťansví
Strobel Lee  Kauza Kristus
Strobel Lee  Kauza Stvoriteľ
  Moderný človek a zázraky
Hahn Scott and Kimberly Naše cesta do katolické církve 
Madrid Patrick Prekvapila ich pravda
Stan Telchin Zrada