FUNDAMENTÁLNA TEOLÓGIA

Autor Názov diela
Lang A. Církev sloup a opora pravdy
Gera Kompendium k prednáškam z fundament.teológie
Lippert Peter  Kristova Cirkev
Lang A. Kristus vrchol zjevení
Waldenfels Hans Světová náboženství