BIBLIKUM

Autor Názov diela
Tresmontant C. Bible a antic. tradice
Allmen Jean-Jacques  Biblický slovník
Novotný Adolf  Biblický slovník A-P
Novotný Adolf  Biblický slovník R-Ž
Heriban Jozef  Bibliografická príručka
Kustić Živko Kľúčik k Biblii
Gecse, Horváth Malý lexikon Biblie
Heriban Jozef  Príručný lexikon bibl.vied
Segert St. Synové světla a synové tmy
Grach Pavol Tajomstvo Slova
Grach Pavol Viera, Cirkev, Písmo