BIBLIA

Autor Názov diela
  BIBLIA - Evanj. cirkev a.v.
  Biblia - ruská
Taylor Ken. N.   Biblia v obrázkoch pre malé deti
  Bůh mluví ke svým dětem
Rádio Monte Carlo Cesta, pravda a život
Pleva Vendelín  a spol. Druhá kniha Samuelova
Gábriš Karol Evanjelium podľa Marka
  Evanjelium podľa Matúša
  I CALL YOU
  Ilustrovaná Bible pro mládež
Bašus, Pípal Izaiáš
Kolektív Jeruzalemská bible
  Kniha žalmov
  Kniha žívota pre každého
Novotný Adolf  Na každý den
Courtois Gaston Najkrajší príbeh
  Nový testament
  Nový zákon
Porúbčan Štefan SJ Nový Zákon
Slov.litur.komisia Nový Zákon
Žilka Nový Zákon
  Nový Zákon a Žalmy
  Písmo sväté Nového zákona
Sokol J. Poselství Ježíšova
Porúbčan Štefan SJ Skutky a listy apoštolov
Porubčan Štefan  Skutky a listy apoštolov
  Starý zákon - 2.
  Starý zákon - 2.časť
  Starý zákon 1.d.
  Starý zákon 2.d. 1.časť
  Starý zákon 2.d. 2.časť
  Starý zákon 3.d.
  Sv. Písmo - Nový zákon
Roháček Jozef Svätá Biblia
  Svätá Biblia
  Svätá Biblia - Sväté písmo
  Sväté Písmo - Nový zákon
  Sväté písmo - Starý zákon 
  Sväté Písmo - Starý zákon I.
  Vrátim sa k Otcovi