P

Autor Názov diela
Drenkelfort Heinrich P. Arnold Janssen
Sandler,Dare, Holder Pacient a analytik
Ján Pavol II. Pamäť a identita
Náhalka Š. Pamätnica SÚSCaM
Kocián Václav Pán Ježiš aj dnes uzdravuje celého človeka
Šuppa Jozef Pán ma povolal
Nienacki Zbigniew Pán tragáčik a neviditeľní 
Jurko Jozef Pane, ty si moje všetko... - IV. Diel
Cantalamessa Raniero  Panenství
Cantalamessa Raniero  Panenstvo
Eliášková V. Pani M
Jesenský Janko  Pani Rafiková a iní
Caban Peter  Pani Zdislava z Lemberka
Greeley And. M.  Panna a mučenica
Cháves C.A. Eduardo Panna Mária Guadalupská
Twain M. Panna ve zbroji
Szuic Tad  Papež Jan Pavel II.
  Pápež Ján Pavol II. Na Slovensku  Príhovory a homílie
Bakerová Sr. J.  Pápež odpovedá
Hulmanová H. Pápež prichádza k nám
Fort von le Gertrud Pápež z geta
Kelly J.N.D. Pápeži dvoch tisícročí
Zemko Pavol  Pápežov ruženec svetla
  Pastiersky list biskupov Slovenska o európskej integrácii
  Pastoračná inštrukcia AETATIS NOVAE
Schug John A. Páter Pio
Zámostský D. Štubňa Patrónka Slovenska
Verne Jules Pätnásťročný kapitán
Hugo Maria Kőrbel Pečať kríža
Tomášek Fr.,kard.  Pedagogika
Tomaselli Giuseppe Peklo existuje
Barbarič Slavko  Perly ranených sŕdc
Schamoni, Besler Perly zo života svätých
Schamoni, Besler Perly zo života svätých
Rolland Romain Peter a Lucia
Tichonová M.C. Peter Fourier
Senčík Štefan SJ Piergiorgio Frassati
Werfel Franz  Pieseň o Bernadette
Chmelár-Hlohovský Ľudovít Piešťanský dekanát
Fort G. Pilátova žena
Matka Tereza Písané srdcom
Werfel Franz  Píseň o Bernadettě
  Písmo sväté Nového zákona
Hünermann Wilhelm  PIUS X. Blčiaci oheň
Ondrejková Anna Plánka
Marshall B. Plná slávy
Marshall B. Plná slávy
Hlaváč Štefan  Po priamych cestách
Hlaváč Štefan  Po priamych cestách
  Po stopách našej spásy
Janáč, Oparty, Škantár Po stopách našej spásy I.
Desbonnets T. Po stopách sv.Františka z Assisi
Schumacher E. F.  Po stupňoch bytia
Schumacher E. F.  Po stupňoch bytia
Schumacher E. F.  Po stupňoch bytia
Ondrušek, Mihálik Počasie je také, aké si ho urobíš
Shlesinger Miroslav  Počúvaj a konaj
  Počúvaj, dieťa moje
Aubry Joseph Poď za mnou
  Pod zástavou Bohorodičky
Luscoň Jozef  Poď, podaj mi ruku
Košč M. Podstata a význam sviatosti manželstva
Luscoň Jozef  Pohľad dopredu
Self David Pochopiť utrpenie
Traven B. Poklad na sierra madre
May Karl  Poklad v striebornom jazere
St. John Patricia M. Poklady pod sněhem
  Pokoj a dobro
Irala Narciso Pokoj srdca
P.Ber. Ducret OSB Pokora
Dilong Rudolf  Pokora vína
Paulíny Andrej Pokračovatelia dedičstva
Arnold Elliott Pokrvný brat
Vnuk František Pokus o schizmu 1949-50
Pápež.dokum. Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti prostriedkov spoločenskej komunikácie
Kongregácia pre kat.výchovu Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti prostriedkov spoločenskej komunikácie
Pápež.dokum. Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti prostriedkov spoločenskej komunikácie
Efraim, brat Polia sa už zlátia
Pavlovič Jozef  Polička a jej políčka
Sutor Bernhard Politická etika
Lummis Smit. H.  Pollyanin český dlh
Porterová E. H. Pollyanna
Porterová E. H. Pollyanna
Porterová E. H. Pollyanna dospieva
Lummis Smit. H.  Pollyanna sa vydala
Smithová Harriet Lummis Pollyannin čestný dlh
Lummis Smit. H.  Pollyannine poklady
Lummis Smit. H.  Pollyannino dobrodružstvo
Quasimodo Salvatore Ponorený hoboj
Joyce James  Portrét mladého umelca
Sokol J. Poselství Ježíšova
Gray Tim Poslanie Mesiáša
Fortová G. Posledná na popravisku
Cooper James F. Posledný mohykán
COOPER J. Fenimore Posledný mohykán
Rahner Karl Poslucháči slova - Základy filozofie 
  Posolstvá nádeje a lásky
Ljubičič P. Posolstvá P.Márie v Medžugorí
Galbiati Henrik a kol. Posolstvo
Porubčan Jozef Posolstvo 3. (Svedectvo o pravde IV.)
Ján Pavol II. Posolstvo Jána Pavla II.k Svet.dňu mieru / Pokyny spolupráce laic.veriacich a kňaz.služby
Ján Pavol II. Posolstvo na XIV.SDM - SD vysťahovalcov, SD pokoja
  Posolstvo pápeža Jána Pavla II. K pôstnej dobe 1995
Ján Pavol II. Posolstvo pápeža Jána Pavla II. Pre obdobie pôstu 1996
Ján Pavol II. Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II.
Thomas Gary Posvátné stezky
Ján Pavol II. Posynodálna apoštolská exhortácia                                VITA CONSECRATA
Rybár Ján ThDr. Potreba náboženstva v súčasnosti
Sokol Ján Poučenie o sviatosti birmovania
  Poučenie o sviatosti pokánia
  Poučenie o sviatostiach chorých
Quoist Michel  Povídej mi o lásce
Čechov A. P. Poviedky
Košč Stano  Povolaní ohlasovať evanjelium
Sv. Bazil Veľký Povzbudenie mladým Listy I.
Gerčak F. Poznaj a ver - Vierouka
Körper Karol Prameň z Boha
Tomič Celestin  Praotcovia Izraela
Baltazar Hans Urs  Pravda je symfonická
MacDonald William  Pravé učednictví
Roger P. Pravidlá z TAIZE
Aleš Pavel Prof. ThDr. Pravoslávna Cirkev u nás
Watchman Nee Pravý kresťanský pracovník
Augustyn Józef  Praxe duchovního vedení
Ziescheová Maria C.  Prázdne ruce
Háj F. Prázdniny Kaja Maříka
Duval Aimé  Prečo bola noc taká dlhá
Šatura Vladimír  Prečo láska stroskotáva
Monchaux Marie-Claude Prečo mám dvoje narodeniny
Powell John Prečo mám strach povedať ti kto som?
Carretto Carlo  Prečo Pane?
Stańczyk  Stanisław  Pred príchodom Miriam
Zasępa Tadeusz  Pred veľkonočným ránom
Schmidt Zoltán  Prehľad dejín saleziánskeho diela na Slovensku
Judák, Čekovský Prehľadné cirkevné dejiny
Messor Vittorio Prekročiť prah nádeje
Madrid Patrick Prekvapila ich pravda
Madačov Maroš Pri vianočnom stromčeku
McGinnis Alan Loy  Priateľ/stvo
Judák Viliam  Priatelia Boží 
Judák Viliam Priatelia Boží - sloven.martyrológium
Kraus Milan Priateľstvo s chvíľou
Poleščuk Alexander Príbeh doktora Mechanicusa a jeho psa
Leśmian Bolesław Príbehy námorníka Sindbáda
Milan S. Ďurica Priblížiť sa k pravde
Beha, Lehman Príď Tvoje kráľovstvo
Cooper James F. Priekopníci
Adolfo L´arco Priekopník modernej duchovnosti
Sucháň Ján  Prihováram sa Vám
  Príhovory Svätého Otca Jána Pavla II.
Vanier Jean Prijať svoju ľudskosť
Košč Stano Pripravme cestu
Kustič Živko  Príroda hovorí o Bohu
Cappela A. Prirodzená cesta - Bilingsova metóda
Fogassy Judit SDSH Príručka katechétu
Heriban Jozef  Príručný lexikon bibl.vied
Vnuk František Príručný slovník kresťanstva
Imbert Jean Proces s Ježišom
Brantschen J. B.  Proč nás dobrý Buh nechává trpět?
Vaško Václav  Profesor Kolakovič
Sv. Cyril a Metod PROGLAS
Markuš Ondrej J.  Prorok Eliáš a Ján Krstiteľ
Markuš Ondrej J.  Prorok Jonáš
Mariani, Rio Proti vetru pod vánkom pokoja
Mc Donnel, Králiček Prvopiatkové meditácie
Kadlec Jaroslav Přehled českých církevních dejín 2
Kadlec J. Přehled českých cirkevných dejín - 1.časť
Bič Miloš  Při řekách Babylónských
Bachelard Gaston Psychoanalýza ohňa
Lepp Ignác Psychoanalýza súčasného ateizmu
Rašlová, Košč Psychológia a pastorácia
Rašlová, Košč Psychológia a pastorácia - 2
Rašlová, Košč Psychológia a pastorácia - 4
Šoka Silvester  Psychológia- etika
Veselý Jiří  Psychologický průvodce šachovou partií
Marek A.M. Psychologie - Poznej sám sebe
Sobotková Irena Psychologie rodiny
Grün Anselm Půst
Carretto Carlo Púšť uprostred mesta
Čulen, Hložníková Pútnici 
  Pútnické miesto kalvária - Nitra (krížová cesta)
Lacika I., Fiala A. Putovanie za Máriou - eur.pút.miesta